Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 2
Besøgende i alt : 2464057
Medlemmer i alt : 36
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/1998 24/01/1998

Referat af BC´s Ordinære Generalforsamling lørdag d. 24. januar 1998 på Skovshoved Hotel

 

Se indkaldelse til OG her   Se dagsorden her

 

Ved Generalforsamlingens var I alt 25 medlemmer + 3 fuldmagter repræsenteret.


 

1. Valg af dirigent: Christian de Bang blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Formandens beretning: Søren Bruun omtalte årets arrangementer i 8 kampen med Henrik Jæger som vinder for tredje gang og vores nye medlem Jan Hallberg på 2. pladsen, formanden nævnte, at der i gennemsnit havde deltaget 19,3 BC´er i 8 kamps disciplinerne, hvilket er et lille fald i forhold til året før. Ved sommerfesten på Hotel Niels Juel i Køge var vi 45 deltagere. Sommerfesten som han var sikker på at alle deltagere vil huske til evig tid, ikke bare for den gode fest, men også for den tragiske nyhed vi fik til morgenbordet, at Diana var død. Det var rart at se at der igen var gang i BC Business, de havde et kanon arrangement i BonBon Land, med mange deltagere. I sin beretning var formanden også inde på det positive i at det ser ud til at vi har fået nogle nye medlemmer som er særdeles aktive, vi er p.t. 44 medlemmer.

 

3. Regnskab: Henrik Aakjær fremlage regnskabet, der udviste et overskud på kr. 18.000 Egenkapitalen er herefter på kr. 68.000 hvoraf de 30.00 er øremærket Jubi fonden. Regnskabet blev godkendt. Budget: HAa fremlagde budgettet med forventet overskud på kr. 6000. Budgettet som blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Fastsættelse af kontingent og indskud: Der blev vedtaget at bevare kontingentet uændret kr. 136,25 pr. måned (kr. 142,00 inkl. PBS gebyr). Indskuddet for nye medlemmer blev fastsat til kr. 1200,00.

 

5. Indkomne forslag: Ingen rettidigt indkomne forslag.

 

6. Discipliner 8 Kamp1998: Formanden præsenterede disciplinerne for 8 kampen 1998, med 3 helt nye discipliner; militærforhindringssvømmebane, cykling og vandski. Især den militæresvømmebane ses der frem til.

 

7. Valg til bestyrelsen: Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg: Ulrik Damsgaard, Søen Olsen, Christian de Bang og Michael foldbjerg. Efter lang og tro tjeneste havde Ulrik valgt at sige farvel til bestyrelsesarbejdet, efter knap så lang tid havde Søen Olsen også valgt at stoppe, de fik begge gaver for deres indsats for foreningen. Christian og Michael modtog genvalg. 2 nye blev valgt til bestyrelsen: Arnt Gustafsson og Jan Hallberg.

 

8. Valg af formand: Søren Bruun blev genvalgt.

 

9. Valg af revisorer: Peter Bisgaard og Jens Kjeldgaard blev genvalgt.

 

10. Årets BC´er: Henrik Aakjær blev kåret som årets BC´er.

 

11. Årets Dummy: Henrik Andersen fik den lidet eftertragtede titel.

 

12. Eventuelt: Der blev diskuteret om hvor vores planlagte Jubi fest i år 2000 skal gå hen, der var flere mere eller mindre realistiske bud, men det er svært at komme til Rio for de skillinger som vi har sparet sammen i Jubi fonden. Der blev også diskuteret sidste års julefrokost hvor mange mente at der blev gået vidt, Henrik Andersen beklagede hvis nogle havde følt sig stødt. Formanden mente at nu havde han fået Årets dummy og så måtte emnet være uddebatteret. Der var også en længere diskussion om mødedisciplin, for mange kommer for sent eller kommer slet ikke selv om de har tilmeldt sig. Til Sommerfesten havde vi fire afbud på dagen, alle var enige om at det, var bare for dårligt!

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og Generalforsamlingen sluttede med et leve for Blue Circle kl. 1800.

Se billeder fra OG her

 


TILBAGE


PRINT