Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2685620
Medlemmer i alt : 38
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2024 27/01/2024

Circle Ordinær Generalforsamling 2024.                                      

"Same Procedure As Last Year!"

Eller næsten - Endnu et år er gået! - Det var for 34. gang blevet tid til at afholde:

 Blue Circle Ordinære Generalforsamling.

Lørdag den 27. januar 2024 kl. 15.00 afholdt vi Ordinær Generalforsamling i den godt gemte flotte historiske bygning på Frederiksberg hvor vores næsten navnebrødre "Cirkel Ordenen" holder til.

Vi mødtes i Cirkel Ordenens Selskabslokaler, Falkoner Alle 96, 2000 Frederiksberg, hvor restauratør Peter Hansen og frue tog rigtig godt hånd om os, fantastiske omgivelser og virkelig dejlig mad og vin, det spillede bare...

Blue Circle Ordinære Generalforsamling 2024 blev afholdt med dagsorden ifg. vedtægterne, læs nedenstående referat.

Efterfølgende præsentation af vores sponsorer, og fint indlæg med bobler fra vores Guld sponsor Vinøs/Otto Neubert. 
                                              Billedresultat for vinøs vinbar                                             
Herefter blev alle solgt i BC Sweepstake 2024. Som noget nyt i Sweepstake er der nu også præmie til den som har købt nr. 13., nr. 23. og nr. 33. i BC 8-kampen 2024.

Da der i Cirkel Ordenens flotte historiske gemakker gemmer sig Danmarks ældste, men helt nyrenoverede keglebane benyttede vi den mulighed til at afvikle første disciplin i BC 8-kampen 2024 som så selvfølgelig så var BC Keglespil.

Efter vi havde fundet en vinder i Keglespillet - Stod den obligatoriske GT klar. inden vi fik serveret en overdådig 3+retters Galamiddag med store kulinariske overraskelser og oplevelser undervejs, selvfølgelig med udsøgte fantastiske vine til.

Se billeder fra OG her


Referat BC Ordinær Generalforsamling 2024

Lørdag den 27. januar 2024 kl. 15.00

Deltagere: 27

Referat: JP

OG 2024 blev afholdt i lokale Cirkel Ordenens Selskabslokaler på Frederiksberg (Falkoner Alle 96).

1. Valg af dirigent

Erik Holther blev valgt til dirigent. Han startede med at konstaterer, at alle formalia omkring indkaldelse til OG er overholdt.

2. Formandens beretning (SB)

SB lagde ud med at byde velkommen til OG nr. 34. i BC år 35. Det er dejligt at se så stor deltagelse på årets OG (27 medlemmer).

Derpå gennemgik han BC-året 2023 ved at kort refererer til de enkelte discipliner samt større begivenheder, som 2023 indeholdt.

Vi var gennem året 21,9 deltager i gennemsnit. Og vi så 35 forskellige medlemmer som deltagere.

Årets vinder blev Ulrik Damsgaard efterfulgt af Peter Juul og med Henrik Merot på 3. pladsen. Stort tillykke til de 3 podiepladser.

BC har i indeværende stund 36 medlemmer, hvoraf 16 er fra de oprindelige stiftende medlemmer. Niels Refsgaard og Stig Arve valgte at melde sig ud af BC i løbet af 2023.

Årets sommerfest gik til Stevns, hvor deltagerne havde en rigtig fin fest. Stor tak til arrangørerne (specielt Peter og Rene) for det fine arbejde.

Der blev afhold EOG med dåb af de tre medlemmer, der ikke havde været igennem turen. De leverede varen…. med enkelte mangler jf. historiske optagelser.

Årets arrangement blev i 2023 ikke overraskende Grækenlandsturen. Stort tillykke til arrangørerne for at give deltagerne denne fine oplevelse.

Hjemmesiden kører stadig uændret på den gamle platform. Talrige forsøg på at finde ny mere moderne løsning er strandet på den kompleksitet, som det er at lave ny "identisk" hjemmeside. Den nuværende hjemmeside kan stadig opdateres, men Bestyrelsen ser stadig på alternativer indenfor overkommelig økonomisk ramme.

Bestyrelsen afholdt 7 møder gennem 2023. Desuden lykkes det endeligt at få afholdt en Bestyrelsesmiddag.

Jesper Olesen rundede 200 starter i løbet af 2023. Stort tillykke.

Søren sluttede af med at understrege det unikke ved BC – 35 år som forening af denne karakter er unikt. Det skal vi være stolte af. Afslutningsvis takkede Søren de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i 2023.

3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (OSH)

OSH startede med kort at orienterer om 2023 fra hans side.

 • Indtægter på 12 KKr under budget

 • Udgifter på niveau med budget

 • Generalforsamlingerne på niveau med budget

 • Andre udgifter 20 KKr bedre end budget

 • Administration 11 KKr bedre end budget

 • Samlet set kommer BC ud af 2023 med et underskud på 40 KKr, hvilket dog er 19 KKr bedre end budgetteret

Balancen pr. 31.12.23 er 175 KKr (kraftigt fald ift. forrige år – specielt Grækenlandsturen, samt faldende aktiekurs. har bidraget til det store indhug i ejenkapitalen).

Husk: Er arrangørerne i en situation, hvor egentlig bilag kan ikke kan fremskaffes ved betaling, skal der være et medlem fra Bestyrelsen til stede ved betaling således, at der kan laves et bilag med en underskrift fra bestyrelsesmedlem.

Ole takkede til sidst revisorerne (Jesper Olesen samt Arnt Gustafsson).

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden anmærkninger.

4. Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 2024 (OSH)

Nuværende kontingent på 250 kr. pr. måned stiger til 300 kr. fra februar 2024. Dette er i forlængelse af, hvad der blev vedtaget på OG 2023, hvor der blev varslet en stigning i kontingent til 300 kr. pr. måned fra 2024 grundet de almindelige prisstigninger i samfundet gennem de sidste 10 år.

Indskud fastholdes for 2024 til at være på 5.000 kr.

Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag til medlemskontingent og indskud.

5. Forelæggelse af budget 2024 (OSH)

Der er i 2024 kalkuleret med disse poster:

 • Aktieudbytte kun sat til 1.000 kr.

 • Der er afsat 40 KKr til 8-kamp

 • 35 KKr til OG og EOG

 • 39 KKr til Sommerfest, Påskefrokost og Julefrokost. De to sidste er forhøjet sammenlignet med forrige år

Sammenlagt forventes, at der er balance mellem indtægter og udgifter i 2024.

Budget er baseret på nuværende 36 medlemmer samt 1 nyt medlem i løbet af 2024.

Generalforsamlingen godkendte det fremsendte budget.

6. Forslag fra Bestyrelsen (SB)

Claus Olesen gennemgik et ny appendix (Appendix 5) til vedtægterne. Her er samlet og sammenskrevet alle de "uofficielle" vedtagelser, som gennem de sidste +20 år er blevet vedtaget på baggrund af input fra medlemmer og bestyrelser på OG. Sammenskrivningen er baseret på forslag fra OG 2023.

Claus gennemgik også BC "Code of Conduct" – den "husorden", som vi agerer under.

Det nye appendix og "husorden" blev positivt modtaget.

7. Forslag fra medlemmerne (SB)

Jesper Schønnemann fremlagde to forslag:

 • Større skrifttyper på OG præsentationer – Afvist ved afstemning (ideen er hørt og inddraget uden at være nedskrevet i vedtægter)

 • Ingen hvidløg i mad ved BC arrangementer - Afvist ved afstemning

8. BC Aktiviteter/Discipliner BC Mangekamp 2024 (SB)

BC 8-kamps discipliner og øvrige planlagte BC aktiviteter for 2024 blev gennemgået af SB. Igen i år er der en fin miks mellem gamle kendinge og nogle helt nye spændende discipliner (se BC Aktiviteter 2024).

9. Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Claus Olesen (stiller op igen)

 • Jesper Pedersen (stiller op igen)

 • Rene Bang (stiller op igen)

Claus, Jesper og Rene blev valgt.

10. Valg af formand

Søren Bruun modtog genvalg som bestyrelsesformand.

11. Valg af Revisorer

Arnt Gustavson og Jesper Olesen fortsætter som revisorer.

12. Kåring af Årets BC’er

Peter Juul Ottesen blev valgt som Årets BC’er 2023. Valget blev bl.a. begrundet i bl.a. Peters store hjerte for konkurrence og gode resultater (2. plads i 2023).

13. Årets Dummy

Bestyrelsen har ingen kandidater til Årets Dummy 2023

14. Eventuelt

Jesper Schønnemann og Peter Bisgaard fremlagde oplæg til forstærkelse / fornyelse af ideen med at udnytte BC som et netværk ud over hyggen ved konkurrencer og de sociale aktiviteter.

Den oprindelige ide med BC var bl.a. at have repræsentanter fra mange forskellige brancher. Vi er nok ikke gode nok til at udnytte hinandens erfaringer og indsigt, når vi har behov for specifik sparring. Det behøver ikke kun at være på "erhvervsrelaterede" områder. Netværk kan også benyttes på mindre ting i det daglige.

BC har en lukket Facebook gruppe, som de fleste allerede er medlem af. Denne gruppe bør de enkelte medlemmer i højere grad benytte til at række ud med spørgsmål – stort og småt – da den samlede erfaring og input fra 36 medlemmer er rigtig stor. Det kunne være alt fra "erhvervsmæssige" spørgsmål over til anbefalinger ifm. ferier, restauranter m.m.

Oplægget sluttede af med at opfordre de 7 medlemmer, der ikke er på FB, til at oprette profil samt, at alle begynder at bruge BlueCircle gruppen aktivt, når der er spørgsmål.

Adresseliste for BlueCircle blev også diskuteret. En simple løsning er at benytte Google Drev (cloud løsning) i en lukket gruppe, hvor kun BC-medlemmer har adgang.

Peter Juul opfordrede til, at sidste disciplin er 100% individuel. Dette er Bestyrelsen opmærksom på og vil sikre i fremtidig planlægning.

Bestyrelsen rundede den gode snak af med at opfordre alle med gode ideer (og ikke mindst lyst til at være med til at gennemføre) til at melde sig til at være del af planlægningsteam. Der er ikke noget, vi hellere vil end at have medlemmerne til at hjælpe med det store planlægningsarbejde, der altid er bag disse arrangementer.

Erik Holther sluttede af med at takke alle for god ro og orden og med et stort "Held og lykke" i 2024.

Referat JP

 Følgende BC´ere deltog i OG 2024:

René Bang Hansen
Michael Baasch
Søren Bruun
Thomas Beyer
Jørn Kahle
Henrik Tinning
Morten Jensen
Robert Kreijtz
Tem Sander
Christian Kauman
Kim Lohmann
Peter Juul Ottesen
Jesper Schønnemann
Claus Olsen
Jesper Rebien Olesen
Stig Bruun Andersen
Claus Hyldgaard-Olesen
Erik Holther
Jesper Pedersen
Henrik Bergsbo
Henrik Schwenn
Arnt Gustafsson
Otto Neubert
Michael Weile
Ole Skjold Hansen
Peter Bisgaard
Henrik Merót


 


TILBAGE


PRINT