Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 2
Besøgende i alt : 2464065
Medlemmer i alt : 36
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2020 25/01/2020

Blue Circle Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 25. januar 2020 i Diesel House

                            Billedresultat for diesel house logo

         

Utroligt - men sandt! Det var for 30. gang blevet tid for årets første og største BC begivenhed; Den Ordinære Generalforsamling.
 
 

Igen i år ville vi prøver noget nyt som var lidt ud over det sædvanlige, og hvor du også fik en oplevelse med hjem. Vi holdt OG i Diesel House, Energiporten 8, 2450 København SV. - Vi holdt selvfølgelig traditionerne i hævd, så det var med pudsede laksko og bundet butterfly vi hørte formandens beretning, og den spændende afsløring af programmet for 2020.

 

Men vi startede med noget helt andet, grundet den store succes de sidste par år med rundvisninger i forbindelse med OG var der også i år arrangeret en rundvisning.

 

Her fortalte Carl Erik der er tidligere Tekniskdirektør i MAN/B&W levende om Diesel House, om dieselmotorens historie, samt om dieselmotorer produceret af B&W og disses betydning for udviklingen af industrisamfundet, samt ikke mindst om det gode skib Selandia verdens første oceangående dieselmotorskib.

 

Og så kom det store øjeblik, hvor B&W 2000* blev startet, vi kunne både høre/se/mærke da de 22.500 heste blev sluppet løs.*B&W 2000 er en dobbeltvirkende, længdeskyllet totaktsmotor. Den blev idriftsat i 1933 og fra den dag, og ca. 30 år frem, var den verdens største dieselmotor med 22.500 HK. Motoren er 24,6 meter lang, 12,5 meter høj og vejer 1400 tons. Det mekaniske vidunder der i mere end 30 år var verdens største, blev bygget af B&W til at producere strøm på H.C. Ørstedværket i Københavns Sydhavn. Den visionære størrelse på dieselmotoren betød samtidig, at de mange arbejdere blev nødt til at støbe og konstruere selve bygningen rundt om den.

B&W 2000 blev taget ud af daglig drift sidst i 60’erne, men ingeniører og maskinmestre har omhyggeligt plejet, poleret og vedligeholdt den lige siden.

Den Ordinære Generalforsamling (OG) startede Kl. 16.30 med dagsorden efter vedtægterne. Efter OG fik vi solgt alle i årets sweepstake, Se køb i BC Sweepstake 2020 herder var også mulighed for at byde på siderne på www.BlueCircle.dk

 

Da OG/auktion/Sweepstake var vel afviklet, blev den traditionelle GT serveret, denne gang på broen med udsigt til hvad der en gang var verdens største dieselmotor. Hvorefter der Kl. 20.00 var dækket op til årets gallamiddag på gulvet i Diesel House klods op af den store maskine. Her havde vores helt egen kok Ketil kreeret en udsøgt menu. Efter kaffen med tilhørende avec var indtaget fortsatte vi på Old Irish Pub på Frederiksberg.

 

 

Se billeder fra OG her 

 

Referat Blue Circle Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 25. januar 2020 kl. 16.30

 

OG 2020 blev afholdt i DieselHouse, der rummer en rigtig fin udstilling over udviklingen af dieselmotorer set gennem udviklingen i den hæderkronede virksomhed B&W. Ét højdepunkt var en demonstration af den store dieselmotor, der kunne demonstrere det forrige århundredes mekanik på overbevisende vis.

 

1.   Valg af dirigent

Erik Holther blev valgt til dirigent. Han startede med at konstaterer, at alle formalia omkring indkaldelse til OG er overholdt.

 

2.   Formandens beretning (SB)

SB lagde ud med at byde velkommen til OG nr. 30.

 

Derpå gennemgik han året 2019 ved at kort refererer til de enkelte discipliner samt større begivenheder, som 2019 indeholdt.

 

Årets vinder blev Henrik Jæger efterfulgt af Søren Bruun og Henrik Aakjær. Søren konstaterede, at de 3 første placeringer var besat af erfarende voksne medlemmer, der har været med fra start.

 

BC har i indeværende stund 39 medlemmer. I 2019 fik vi 1 nyt medlem.

 

Årets sommerfest var en virkelig godt arrangeret fest i Helsingør, hvor der blev festet igennem.

 

Søren huskede os på, at det er kammeratskabet, der tæller og vi skal huske at tale pænt til hinanden, da vi alle gør dette for hinanden.

 

En anden anke er – igen – at det er for få personer i den enkelte arrangementsgrupper, der trækker læsset. Hjælp hinanden og bidrag i fællesskab.

 

Søren sluttede af med at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i 2019.

 

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (OSH)

OSH startede med kort at orienterer om 2019 fra hans side.

 

Dette resulterer i et samlet årsresultat på -4 kkr. imod et forventet underskud på 19 kkr.

 

Balancen er p.t. 150 kkr (mindre stigning ift. forrige år, primært pga. stigning i akitekurs).

 

OSH understregede endnu en gang vigtigheden af at have bilag på alle udgifter. Afregningerne i 2019 har været i rigtig god stand for de fleste aktiviteter!

 

Er arrangørerne i en situation, hvor egentlig bilag kan ikke kan fremskaffes ved betaling, skal der være et medlem fra Bestyrelsen til stede ved betaling således, at der kan laves et bilag med en underskrift fra bestyrelsesmedlem.

 

Ole takkede til sidst revisorerne (Jesper Olesen samt Arnt Gustafsson).

 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden anmærkninger.

 

4.   Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 2020 (OSH)

Nuværende kontingent på 250 kr. pr. måned fastholdes i 2020.

 

Indskud fastlægges for 2020 til at være på 3.500 kr (samme som 2019).

 

Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag til medlemskontingent og indskud.

 

5.    Forelæggelse af budget 2020 (OSH)

Der er i 2020 afsat 45.000 kr. til Mangekamp – lidt højere end for 2019.

 

Budget er baseret på nuværende 39 medlemmer samt 1 nyt medlemmer i løbet af 2020.

 

Der er ligeledes ekstraordinært afsat 12.000 kr. til at flytte hjemmesiden over på en ny platform samt reetablering af data.

 

Der er således budgetteret med et samlet underskud på 30.000 kr. for 2020 (primært grundet Jubi-turen).

 

Generalforsamlingen godkendte det fremsendte budget.

 

6.   Forslag fra Bestyrelsen (SB)

Der er ikke fremsat nogen forslag.

 

7.   Forslag fra medlemmerne (SB)

Der er ikke fremsat nogen forslag.

 

8.   Discipliner BC Mangekamp 2020 (PB)

PB gennemgik årets program se BC Aktiviteter 2020

 

Der er både nogle helt nye discipliner (Futsal og E-Sport Racing, baglæns roning samt ”Alpin Ski på CopenHill) samt de gode gamle travere (Fisketur, Fægtning, Adventure og Lerdueskydning). Et bredt program!

 

Jubi-tur for at markere 30-året går til Warszawa. BC JubiTour Warszawa 2020 Peter gennemgik turen og tankerne bag valget af Warszawa.

 

Der blev stillet forslag om at sende en mand afsted til Warszawa for på forkant at have checket nøglesteder af i forvejen (hotel, restauranter, natklubber m.m.) for at sikre, at disse steder lever op til vores forventninger.

 

9.   Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

·        Michael Weile (stiller op igen)

·        Jesper Pedersen (stiller op igen)

·        Claus Hyldgaard-Olesen (stiller op igen)

 

Alle 3 nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

 

10.Valg af formand

Søren Bruun modtog genvalg som bestyrelsesformand.

 

11.Valg af Revisorer

Arnt Gustavson og Jesper Olesen fortsætter som revisorer.

 

12.Kåring af Årets BC’er

René Bang Hansen blev kåret som Årets BC’er 2019 på baggrund af hans store indsats for at redde hjemmesiden sammen med Søren.

 

13.Årets Dummy

Bestyrelsen har ingen kandidater til Årets Dummy 2019

 

14.Eventuelt

Sommerfesten i Helsingør blev årets arrangement i 2019 efter afstemning.

 

Henrik Merot: var det en ide at lægge sommerfesten ”ude i naturen” frem for i en storby? F.eks. i Østrig og med små konkurrencer som underholdende aktivitet.

 

Der er bred enighed om, at dette helt klart er en mulighed (som Bestyrelsen også har set på). En af udfordringerne er, at storby typisk er billigere fordi der går direkte fly og dermed ingen yderligere transport.

 

Vigtigt element er at få fastlagt turene så tidligt som muligt for at få de bedste priser.

 

Bestyrelsen ser også gerne på gode ture i nærområdet, hvor der ikke skal flyves (Fyn, Jylland, Sydsverige m.m.). Der kan også være rigtig gode oplevelser. Vi vil dog minde om, at der for nogle år siden blev forsøgt med et arrangement i Vejle, der ikke havde stor tilslutning.

 

Der har også været indvendinger imod at ”gå for meget”. Ikke alle er lige begejstrerede for ”natur”.

 

Bestyrelsen rundede den gode snak af med at opfordre alle med gode ideer (og ikke mindst lyst til at være med til at gennemføre) til at melde sig til at være del af planlægningsteam. Der er ikke noget, vi hellere vil end at have medlemmerne til at hjælpe med det store planlægningsarbejde, der altid er bag disse arrangementer.

 

Erik Holther sluttede af med at takke alle for god ro og orden og med et stort ”Held og lykke” i 2020.

 

Referat JP

 

Følgende BC´ere deltog i OG:
Morten Jensen
Michael Weile
Søren Bruun
Erik Holther
Claus Hyldgaard-Olesen
Robert Kreijtz
Otto Neubert
Jesper Schønnemann
Henrik Schwenn
Henrik Merót
Jesper Pedersen
Christian Kauman
Henrik Bergsbo
Jesper Rebien Olesen
Ole Skjold Hansen
Peter Bisgaard
Michael Baasch
Henrik Tinning
Michael Foldbjerg
Henrik Jæger
Søren Olsen
Lars Hammer
Lars Boldsen Steengaard


 


TILBAGE


PRINT