Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 13
Besøgende i alt : 2464045
Medlemmer i alt : 36
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

Referat BC OG 2018 20/01/2018

 Referat BC Ordinær Generalforsamling 2018

Lørdag den 20.01.2018 kl. 16.30

 

Deltagere: Se nedenstående

Referat: JP

 

OG 2017 blev afholdt i Odd Fellow palæet, der rummer mødelokaler for +20 forskellige Odd Fellow loger.

Før OG fik BC en rigtig fin rundtur i denne fine gamle – og nyrestaurerede - bygning. Ikke mindst var det spændende at se de to flotte loge sale og hører nærmere omkring loge-strukturen.


 

1.   Valg af dirigent

Erik Holther blev valgt til dirigent. Han startede med at konstaterer, at alle formalia omkring indkaldelse til OG er overholdt.

 

2.   Formandens beretning (SB)

SB lagde ud med at byde velkommen til OG nr. 28 og takkede for det flotte fremmøde (32 fremmødte medlemmer).

 

Derpå gennemgik han året 2017 ved at kort refererer til de enkelte discipliner samt større begivenheder, som 2017 indeholdt. Der var i alt 37 forskellige deltagere i årets discipliner. Og vi så i alt 41 medlemmer til et arrangement i løbet af året. Godt gået af en forsamling, hvor gennemsnitsalderen er rundet 54!

Årets vinder blev Henrik Merot Aakjær efterfulgt af Henrik Aakjær og Lars Hammer.

 

BC har i indeværende stund 41 medlemmer. I 2017 fik vi 4 nye medlemmer. Bl.a. fik vi Henrik Schwenn, der vandt den første disciplin, han deltog i.

 

Der er på nuværende tidspunkt 17 medlemmer med anciennitet siden ’90.

 

Årets sommertur gik til Riga, hvor næsten 50 deltagere havde forrygende 3 dage.

 

I løbet af året rundede Erik Holter Mangekamp nr. 100 og Henrik Merot sin nr. 200!

 

Søren huskede os på, at det er kammeratskabet, der tæller og vi skal huske at tale pænt til hinanden, da vi alle gør dette for hinanden.

 

En anden anke er – igen – at det er for få personer i den enkelte arrangementsgrupper, der trækker læsset. Hjælp hinanden og bidrag i fællesskab.

 

Søren sluttede af med at præsenterer det nye logo, som er en del af den planlagte hjemmeside fornyelse, der er under vejs. Samtidig takkede Søren de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i 2017.

 

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (OSH)

OSH startede med kort at orienterer om 2017 fra hans side. Grundlæggende et ”kedeligt” regnskab idet budget og realiseret stort set er identisk.

 

Markante ændringer fra budgettet for 2017 er:

 

·        4 nye medlemmer – ensbetydende med forøget indskud samt kontingent

·        10 KKR plus på Adventure budget

·        8 KKR plus på Sommerfest

·        Der blev – igen – ikke brugt det afsatte beløb til ny hjemmeside

 

Dette resulterer i et samlet årsresultat på 8.866 kr. imod et forventet underskud på 17.000 kr.

 

Balancen er p.t. 182 KKR (mindre stigning siden forrige år).

 

OSH understregede endnu en gang vigtigheden af at have bilag på alle udgifter. Afregningerne i 2017 har været i rigtig god stand for de fleste aktiviteter!

 

Er arrangørerne i en situation, hvor egentlig bilag kan ikke kan fremskaffes ved betaling, skal der være et medlem fra Bestyrelsen til stede ved betaling således, at der kan laves et bilag med en underskrift fra bestyrelsesmedlem.

 

Ole takkede til sidst revisorerne (Jesper Olesen samt Arnt Gustafsson).

 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden anmærkninger.

 

4.   Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 2018 (OSH)

Nuværende kontingent på 250 kr. pr. måned fastholdes i 2018.

 

Indskud fastlægges for 2018 til at være på 3.500 kr (samme som 2017).

 

Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag til medlemskontingent og indskud.

 

5.    Forelæggelse af budget 2018 (OSH)

Der er i 2018 afsat 54.000 kr. til Mangekamp – noget højere end for 2017.

 

Budget er baseret på nuværende 41 medlemmer samt 1 nyt medlemmer i løbet af 2018.

 

Der er ligeledes ekstraordinært afsat 10.000 kr. til at flytte hjemmesiden over på en ny platform samt reetablering af data. Der blev ikke benyttet nogen penge til dette i 2017.

 

Der er således budgetteret med et samlet underskud på 19.000 kr. for 2018.

 

Sp: Er det en ide at hæve nuværende præmiebeløb på 4.500 kr. for at øge konkurrenceelementet?

Sv: Der var bred enighed om, at en forøgelse af det afsatte præmiebeløb skulle være så markant for at øge konkurrenceelementet, at det ikke er en realistisk option.

 

Generalforsamlingen godkendte det fremsendte budget.

 

6.   Forslag fra Bestyrelsen (SB)

Der er ikke fremsat nogen forslag.

 

7.   Forslag fra medlemmerne (SB)

Ulrik Damsgaard: Kan vi afskaffe det nuværende kampråb ” Fisse Fisse Fez Fez!”?

 

Efter afstemning var der almindelig flertal for at afskaffe dette kampråb.

 

8.   Discipliner BC Mangekamp 2018 (MW)

MW gennemgik årets program BC Aktiviteter 2018             

 

Der er både nogle helt nye discipliner (Padeltennis og Cykling Enkeltstart samt Jagtskydning mod bevægelige mål) samt de gode gamle travere (Paintball, Kajakpolo, Curling). Et bredt program!

 

Et af årets 8-kamp er et F1 Manager spil, som Søren Bruun gennemgik i nærmere detaljer. Denne disciplin skal ses i sammenhæng med en tur til F1 løb i Spa, som er på som et arrangement med et fast tilskud til de enkelte medlemmer, der deltager. Bemærk, at disciplinen er F1 Manager – ikke turen til Spa. Bindende tilmelding medio februar.

 

Et nyt punkt på årets program er en Påskefrokost. I år sat til at blive arrangeret af Peter Bisgaard. Dette punkt er i stedet for forårs EOG.

 

Til året Sommerfest er det et ønske fra Bestyrelsens side, at planlægningen foretages af nogle af medlemmerne. På OG var der dog ingen, der meldte sig.

 

Der blev igen foreslået fra Jesper Schønnemann, at Bestyrelsen laver en kalenderindkaldelse for de enkelte aktiviteter. Det vil Bestyrelsen undersøge nærmere.

 

9.   Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

·        Michael Weile (stiller op igen)

·        Jesper Pedersen (stiller op igen)

·        Claus Hyldgaard-Olesen (stiller op igen)

 

Alle 3 nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

 

10.Valg af formand

Søren Bruun modtog genvalg som bestyrelsesformand.

 

11.Valg af Revisorer

Arnt Gustavson og Jesper Olesen fortsætter som revisorer.

 

12.Kåring af Årets BC’er

Claus Hyldgaard-Olesen blev kåret som Årets BC’er 2017.

 

Valget blev motiveret med Claus som en rigtig god kammerat, der gerne stiller op, når der skal arbejdes. Claus var en meget stor drivende kraft bag sommerfestturen til Riga.

 

13.Årets Dummy

Bestyrelsen har ingen kandidater til Årets Dummy 2017

 

14.Eventuelt

Blokart blev årets arrangement i 2017 efter afstemning.

 

Lars Hammer: Kan hustruerne ikke være med i planlægningen af Sommerfest?

 

Der blev på det kraftigste understreget, at dette er en herreklub, hvor hustruerne er inviteret med denne ene gang om året. Og det er vores ansvar at planlægge dette!

 

Peter Bisgaard: Jeg har forslag til BC sang

 

Peter argumenterede for sit forslag til en BC sang: ”Hvad skal vi med kvinder” af Preben Kaas.

 

Sangen blev uddelt og sunget.

 

Henrik Merot: Hvad skal jeg med mit fakirbræt fra de sidste indvielsesritualer?

 

Bestyrelsen vil komme tilbage

 

Henrik Aakjær: Det er muligt at se hele medlemslisten med detaildata via Google søgning!

 

Bestyrelsen tager aktion med det samme og får fjernet denne mulighed (er sket).

 

I forbindelse med ny hjemmeside skal der sikres, at dette ikke kan ske igen.

 

Claus Hyldgaard-Olesen: Skal vi ikke have nogle 60+ fordele?

 

Det var der ikke umiddelbart nogen stemning for (vi kommer jo alle derop inden længe).

 

Henrik Schwenn: Vil det ikke være en ide at tage sweepstake i omvendt rækkefølge, så de sidste kan blive købt før alle render tør for penge?

 

Bestyrelsen ser på dette til næste år. Der er dog ikke nogen tegn på, at priserne falder i takt med, at vi kommer ned af listen.

 

Henrik Schwenn: Når den enkelte skal på aktion, kan vedkommende så ikke rejse sig op for at præsenterer sig?

 

Bestyrelsen ser på dette til næste år.

 

Erik Holther sluttede af med at takke alle for god ro og orden og med et stort ”Held og lykke” i 2018.

 

 

Referat JP


 

Se billeder fra OG her 

 Følgende BC´ere deltog i den Ordinære Generalforsamling:

Claus Hyldgaard-Olesen
Ulrik Damsgaard
Stig Bruun-Andersen
Claus Olsen
René Bang Hansen
Søren Bruun
Henrik Kaufmann
Morten Jensen
Jesper Rebien Olesen
Peter Bisgaard
Jesper Pedersen
Jan Hovmand Larsen
Arnt Gustafsson
Henrik Bergsbo
Henrik Merót
Erik Holther
Michael Baasch
Morten Dalsgård
Henrik Aakjær
Jesper Schønnemann
Søren Olsen
Lars Hammer
Michael Weile
Ole Skjold Hansen
Henrik Tinning
Michael Foldbjerg
Henrik Schwenn
Peter Juul Ottesen
Jan Hallberg
Kim Toftum
Robert Kreijtz
Henrik Jæger

 


TILBAGE


PRINT