Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2464054
Medlemmer i alt : 36
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2017 21/01/2017

Blue Circle Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 21. januar 2017 i Den Sorte Diamant

 

Efter et år udenlands var vi igen på dansk grund, denne gang i Den Sorte Diamant. Hvor vi kunne afholde den syvogtyvende Ordinære BC Generalforsamling med deltagelse af imponerende 27 fremmødte BC´ere.


 


Når vi nu var i  det Kongelige Bibliotek skulle vi ikke snydes for en kulturel oplevelse, derfor havde vi fået arrangeret en rundvisning i Det Kongelige Bibliotek/Den sorte Diamant, vi startede denne kl.15.00 Sharp. 

 

”At vove er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv”
Søren Kirkegaard

 

 

 

 

Se billeder fra OG her

Referat BC Ordinær Generalforsamling

lørdag den 21.01.2017 kl. 16.00

 

Deltagere: Se bilag 1

Referat: JP

 

OG 2017 blev afholdt i Den Sorte Diamant, der rummer det Kongelige Bibliotek samt restaurant Søren K(irkegaard).

Før OG fik BC en rigtig fin rundtur i både den nye og gamle bygning. Gode historier fra både guide samt Henrik Tinning supplerede det flotte design.

 

1.    Valg af dirigent

Erik Holther blev valgt til dirigent. Han startede med at konstaterer, at alle formalia omkring indkaldelse til OG er overholdt.

 

2.    Formandens beretning (SB)

SB lagde ud med at byde velkommen til OG og takkede for det flotte fremmøde (27 medlemmer).

 

Derpå gennemgik han året 2016 ved at kort refererer til de enkelte discipliner samt større begivenheder, som 2016 indeholdt. Der var i alt 31 forskellige deltagere i årets discipliner. Godt gået af en forsamling, hvor gennemsnitsalderen er rundet 53!

 

Vi så 16 forskellige BC på podiet gennem 2016. 3 deltagere havde gennem året den gule trøje – herunder Jesper O gennem 5 discipliner!

 

Årets vinder blev Henrik Aakjær efterfulgt af Henrik Jæger.

 

BC har i indeværende stund 37 medlemmer. I 2016 fik vi et nyt medlem – Henrik Tinning. Henrik placerede sig fra start som én stærk kandidat til podiepladserne. Der er p.t. ingen nye nye prøvemedlemmer i støbeskeen.

 

Til sidst huskede Søren os på, at det er kammeratskabet, der tæller og vi skal huske at tale pænt til hinanden, da vi alle gør dette for hinanden. Søren mindede også om, at ”pli” er noget, som vi skal blive bedre til. Eksempler på pli er respekterer bordplaner, ingen ildshow i restauranter, vær kritisk med evt. Facebook tagging og gør det kun i den lukkede gruppe m.m.

 

En anden anke er – igen – at det er for få personer i den enkelte arrangementsgrupper, der trækker læsset. Hjælp hinanden og bidrag i fællesskab.

 

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (OSH)

OSH startede med kort at orienterer om 2016 fra hans side. Grundlæggende et ”kedeligt” regnskab idet budget og realiseret stort set er identisk.

 

Eneste markante forskel er på administrationskontoen, hvor der er benyttet 7 KKr. mindre. Dette skyldes, at Bestyrelsen endnu ikke har fået overflyttet hjemmesiden til en ny platform. Dog har Bestyrelsen fået fremskaffet rådata således, at fundamentet for at etablere en ny hjemmeside er til stede.

 

OSH understregede endnu en gang vigtigheden af at have bilag på alle udgifter. Er arrangørerne i en situation, hvor egentlig bilag kan ikke kan fremskaffes ved betaling, skal der være et medlem fra Bestyrelsen til stede ved betaling således, at der kan laves et bilag med en underskrift fra bestyrelsesmedlem.

 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden anmærkninger.

 

4.    Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 2017 (OSH)

Nuværende kontingent på 250 kr. pr. måned fastholdes i 2017.

 

Indskud fastlægges for 2017 til at være på 3.500 kr.

 

Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag til medlemskontingent og indskud.

 

5.    Forelæggelse af budget 2017 (OSH)

Der er i 2016 afsat 45.000 kr. til Mangekamp – noget højere end for 2016.

 

Budget er baseret på nuværende 37 medlemmer samt 2 nye medlemmer i løbet af 2017.

 

Der er ligeledes ekstraordinært afsat 10.000 kr. til at flytte hjemmesiden over på en ny platform samt reetablering af data. Der blev ikke benyttet nogen penge til dette i 2016 udover et mindre beløb til fremskaffelse af rådata.

 

Der er således budgetteret med et samlet underskud på 18.000 kr. for 2017.

 

Sp: Skal der ikke laves hensættelser til 30 år jubilæum?

Sv: Vi laver ikke længere hensættelser, men tager det direkte af balancen i det år, vi skal have jubilæum. Dette har vi gjort for de sidste to jubilæum’er.

 

Generalforsamlingen godkendte det fremsendte budget.

 

6.    Forslag fra Bestyrelsen (SB)

Der er ikke fremsat nogen forslag.

 

7.    Forslag fra medlemmerne (SB)

Der er ikke fremsat nogen forslag.

 

8.    Discipliner BC Mangekamp 2017 (MW)

MW gennemgik årets program BC Aktiviteter 2017

 

Der er både nogle helt nye discipliner (PaddleBoardog Keglebane) samt de gode gamle travere (Fisketur, GoCart). Et bredt program!

 

Der blev foreslået, at Bestyrelsen laver en kalenderindkaldelse for de enkelte aktiviteter. Det vil Bestyrelsen undersøge nærmere.

 

9.    Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

·         Søren Bruun (stiller op igen)

·         Ole Skjold-Hansen (stiller op igen)

·         Otto Neubert (stiller op igen)

·         Erik Holther (stiller op igen)

 

Alle 4 nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

 

10. Valg af formand

Søren Bruun modtog genvalg som bestyrelsesformand.

 

11. Valg af Revisorer

Arnt og Jesper Olesen fortsætter som revisorer.

 

12. Kåring af Årets BC’er

Henrik Bergsbo blev kåret som Årets BC’er 2016.

 

Valget blev motiveret med Henrik som en rigtig god kammerat, der både gerne stiller op når der skal arbejdes og som kan demonstrere temperament om nødvendigt.

 

 

13. Årets Dummy

Bestyrelsen har ingen kandidater til Årets Dummy 2016

 

14. Eventuelt

Skituren blev årets arrangement i 2016 efter afstemning.

 

Stig Bruun: Er det nødvendigt at skifte hjemmeside?

 

Bestyrelsen ønsker at etablere en ny hjemmeside af flere grunde. Dels er nuværende platform forældet og mangler nogle basale funktioner. Dels er hjemmesiden i dag hos en leverandør, hvor vi ikke stoler på datasikkerheden samt drift sikkerheden. En ny løsning vil sikre, at vi ikke pludselig står med alvorlige problemer.

 

Henrik Merot: Kan vi ikke få nye foto på hjemmesiden ved samme lejlighed?

 

Otto skyndte sig at tage en række foto af de fremmødte således, at der ved etablering af ny hjemmeside kan blive lagt nye fotos op.

 

Halberg: Kan vi ikke betale med MobilePay i stedet for kontanter?

 

Bestyrelsen ser ikke noget problem med at benytte MobilePay. Det er dog op til den enkelte arrangører at sikre, at denne mulighed stilles til rådighed. Det er ikke noget, Bestyrelsen vil blande sig i, da det er for dyrt at etablere en BC MobilePay konto.

 

Peter Bisgaard: EOG er blevet lidt ”anstrengt”. Kunne man ikke lave en anden social aktivitet som f.eks. Påskefrokost eller vinsmagning?

 

Bestyrelsen vil gerne holde fast i EOG. Bl.a. benyttes efterårs EOG til at indsamle info om næste års aktiviteter. Vi forsøger at holde EOG på et minimum.

 

Stig Bruun: Kan vi ikke prøve at være mere fleksible omkring arrangementsafholdelse således de enkelte grupper kan være mere kreative (f.eks. skrive motorsport i stedet for gocart)?

 

Bestyrelsen vil gerne prøve at lave et lidt bredere program. Det er dog vigtigt, at de enkelte budgetter forsøges overholdt. Der er dog mulighed for både egenbetaling samt at få tildelte budgetter forhøjet såfremt situationen påkræver dette.

 

Men som gruppe er vi alle med til at sikre, at den samlede økonomiske styring holdes i de faste rammer, som budgettet ligger op til. Derfor skal bestyrelsen ind over de afvigelser, der måtte være. Historien har dog vist, at Bestyrelsen har været meget supporterende i de enkelte situationer.

 

Henrik Merot fremhævede også, at kvaliteten af de enkelte arrangementer også i høj grad er baseret på, hvad arrangørernes lægger i arrangementet. Ikke kun de økonomiske rammer.

 

Jan Hovmand spurgte hvorvidt Bestyrelsen ikke kunne arbejde med rammer frem for faste beløb. SB og OSH forklarede, at det er nødvendigt at arbejde med de præsenterede budgetter, hvor Bestyrelsen baseret på erfaring har tildelt et beløb til de enkelte arrangementer.

 

Det betyder også, at Bestyrelsen giver modspil, når der kommer ønske omkring højere beløb til et givent arrangement. Men historien har hidtidigt vist, at gode argumenter og god dialog har sikret flotte gennemførelser af over 200 arrangementer!

 

Erik Holther sluttede af med at takke alle for god ro og orden og med et stort ”Held og lykke” i 2017.

 

Efter at OG var afsluttet blev der først afholdt auktion over siderne på BC homepage, derefter over medlemmerne i Årets Sweepstake.

 

Køb i BC Sweepstake 2017

Efterfølgende; det obligatoriske foto, GT, 3 retters Gallamiddag med vine og kaffe avec i Restaurant Søren K, så videre til Natcafeen.......

 

Referat JP

 

Bilag 1: Deltagere

 

Christian Juul Bødker

Jesper Pedersen

René Bang Hansen

Søren Bruun

Michael Weile

Lars Hammer 

Claus Olsen

Henrik Aakjær

Henrik Bergsbo

Ulrik Damsgaard

Henrik Merót

Henrik Jæger 

Jesper Schønnemann

Henrik Tinning

Morten Jensen

Lars Boldsen

Jesper Rebien Olesen

Peter Bisgaard

Arnt Gustafsson

Peter Juul Ottesen

Otto Neubert

Jan Hovmand Larsen

Ole Skjold Hansen

Stig Bruun-Andersen

Erik Holther

Ole Thers

Jan Hallberg


 


TILBAGE


PRINT