Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2464058
Medlemmer i alt : 36
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Efterårs EOG 2015 03/10/2015

Referat BC efterårs EOG afholdt den 3. november 2015 i Saltbækhytten

 

Deltagere: Erik H, Jesper P, Henrik J., Stig, Henrik B, Michael W, Jesper O, Søren B, Morten J, Henrik Aa, Arnt G, Henrik M, Robert, Kim L, Jan Ho, Jan Ha, Claus HO

Billedresultat for saltbækhytten

 

Formanden bød velkommen til EOG og foreslog Erik Holger som dirigent. Da der ikke var nogen indvendinger mod dette, blev Erik valgt, og han gav straks ordet tilbage til formanden Søren Bruun (SB).

 

Punkt 1: Formandens beretning:

BC har haft tre 8-kamp aktiviteter siden forår EOG (Cricket, Jetski samt Adventure) samt en forrygende 25 års Jubi-tur til Pistoia. Alle aktiviteter har været gennemført med stor succes fra arrangørernes side.

 

På nuværende tidspunkt ligner Henrik J en stærk kandidat som vinder af årets 8-kamp efter en strålende indsats på de første discipliner.

 

Der har været i snit 19,66 deltagere i disciplinerne gennem året. Lige over halvdelen deltager hvergang, og modsat sidste år ser vi ikke nedgang i de sidste discipliner

 

Årets sidste aktiviteter er Lerdueskydning samt Mountainbike

 

Næste højdepunkt i denne kaliber er årets julefrokost, som indtil videre er hemmelig, men arrangørerne bygger op til noget godt!

 

Søren lagde også op til, at der fremsendes ønsker til næste års program. Ikke blot på EOG, men også via skema efter EOG. Alle input er velkomne!

 

Punkt 2: Status på Økonomi:

I kasserens fravær fremlage formanden også økonomien. Den samlede økonomi for BC er rigtig fin. Årets budget er i et minus på 60 KKr – men da vi har budgetteret med et underskud på 85 KKR pga. Jubi-tur, hænger det rigtig godt sammen.

 

Punkt 3: Eventuelt:

Cricket bat til CCC:

Der blev diskuteret hvorvidt BC ekstraordinært skal give et cricket bat til Copenhagen Cricket Club som tak for deres frivillige indsats ifm. Cricket arrangementet. Bestyrelsen vil drøfte emnet på næste bestyrelsesmøde.

 

Harley tur til USA:

Stig foreslog en tur til USA på ”Harley-ryg”. Det er en aktivitet, som nok skal arrangeres ”frivilligt” i BC regi, da mange f.eks. ikke har kørekort eller mulighed for at tage en uge ud.

 

Individuelle resultater:

Kim L. efterlyste flere individuelle aktiviteter i 8-kampen. Søren svarede, at der i årets program primært er individuelle aktiviteter. I Adventure er det et miks. Der er mulighed for udelukkende at få sit resultat vurderet på individuelle præstationer, da de to ”dårligste” resultater tæller fra.

 

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden under EOG.

 

Referat JP

 


TILBAGE


PRINT