Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2464090
Medlemmer i alt : 36
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/2005 22/01/2005

Blue Circle Ordinære Generalforsamling lørdag den 22. januar 2005.

Foreningen var samlet i hyggelige omgivelser på Hotel Hestravikens Wärdshus tæt ved Isaberg i Sverige. Medlemmerne var samlet kl. 15.00, hvorefter forsamlingen kunne gå i gang.

Billedresultat for Hotel Hestravikens Wärdshus

Valg af dirigent
Formanden foreslog Erik Holter som dirigent, der efter valget kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Formandens beretning
formanden gennemgik årets aktiviteter...

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Der var i 2004 budgetteret med et underskud godt 11 tkr. Men på grund af flere indtægter (indmeldelse af nye medlemmer og kursgevinst på aktier) og færre udgifter (fodboldtur til London blev ikke afholdt) kom foreningen ud med et plus på knap 23 tkr.

Regnskabet blev godkendt.

Forelæggelse af budget for 2005
Budgettet for 2005 er lagt under hensyntagen til en STOR sommerfest, hvor bestyrelsen foreslår, at vi skal ud og rejse med koner og kærester. Der budgetteres med et minus på 37 tkr., hvori der er afsat 60 tkr. til sommerfest.

Budgettet blev godkendt og bestyrelsen arbejder videre med planlægning af sommerfesten 3. september 2005 (+ - 2dage).

Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud
Kontingentet fastholdes på 132 kr. + 10 kr. til jubilæumsfond pr. måned. Indmeldelses gebyr sættes til 2.800 kr.

Forslag fra Bestyrelsen – tilføjelse til BC vedtægter
Erik Holter motiverede forslag fra bestyrelsen om vedtægts tilføjelse om ansvar ved udøvelse af konkurrencer i BC regi.

Ansvarsfraskrivelse:
'Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer, samt de medlemmer der arrangerer de forskellige konkurrencer (arrangementskomiteen) kan ikke drages til ansvar for ulykker eller uheld som de deltagende BC'ere eller tredje mand måtte komme ud for i forbindelse med aktiviteter afholdt i BC regi.

Det påhviler de arrangerende medlemer at tilsikre at hvert enkelt deltagende medlem før deltagelse i farlige discipliner underskriver en erklæring om "ikke at kunne gøre arrangementskomiteen eller bestyrelsen eller bestyrelsens enkelte medlemmer ansvarlig for eventuelle ulykker eller uheld",som følge af deltagelse eller afledte ulykker heraf.'

Alle 20 deltagere stemte for forslaget og med bestyrelsens 13 fuldmagter blev tilføjelsen til vedtægterne vedtaget. Nye vedtægter rundsendes til underskrift af medlemmerne.
Bestyrelsen udformer en blanket, der kan bruges af arrangører til discipliner, hvor farlig sport er på programmet.

Indkomne forslag fra medlemmer
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne i år.

Discipliner BC Mange Kamp 2005
Se
BC Games

Valg til bestyrelsen
Søren Bruun, Otto Neubert og Erik Holter var på valg og blev alle genvalgt med applaus.

Valg af formand
Søren Bruun blev genvalgt til formand for foreningen, under stor jubel fra medlemmerne.

Valg af revisorer
Jesper Pedersen og Henrik Åkjær blev valgt til nye revisorer for foreningen. Tak!

Kåring af årets BC’er
Peter Juul Ottesen blev fortjent valgt til årets BC’er og takkede for valget med en bemærkning om, at det var længe siden, at årets BC’er ikke var et medlem af bestyrelsen. Senere på aftenen gav Peter – på bedste BC manèr - en omgang øl til gutterne.

Kåring af årets dummy
Kunne ikke gennemføres da pågældende medlem ikke var til stede. Kåringen vil finde sted næste gang ”dummy’en” deltager.

Eventuelt
Jesper Olesen initierede en heftig debat med sit forslag om, at ”smoking reglen” i forbindelse med OG skulle lempes. Efter bestyrelsen modtog et skriftligt forslag herom, kan der stemmes om forslaget ved næste generalforsamling.

CdB påtalte Jan Hovmanns sene afbud (1 time før OG start) og foreslog, at der ved næste OG blev stemt om strammere regler i forbindelse med no-show / for sent afbud.

Henrik Merót og Per Klarskov foreslog, at 4-5 medlemmer kunne mødes i de mørke vinteraftner og spille kort en gang i mellem.

Sweepstake 2005
Bud og køb af medlemmerne forløb hurtigt og uden dramatik. Præmierne for køb af 1. pladsen blev 4.416 kr. for 2. pladsen 2.208 kr. og tredjepladsen giver 738 kr.

Salg af BC Online bannere
Trafikken på BC Online er oppe på ca. 6.000 viste sider om årets. Mest besøgt er Forsiden, Resultater og Games.

Salget nåede nye højder i år og endte på et samlet beløb på 19 tkr. Sponseret af Emediate, Jubii, Mediabroker, Cand. Skru., Kreijtz og Complet Pensionsrådgivning.

Sponsoratet skal bl.a. bruges til at opdatere BC Online, så vi kan få brugerbeskyttet adgang til BC Medlemmer og BC Debat. Desuden ønsker webmasteren sig et CMS system til at publicere nyheder fra. Jubii lovede at lægge server til hjemmesiden og Emediate sponserer en annonceserver til at vise bannerannoncer.

1.000 tak til alle sponsorerer!

Referent
Arnt Gustafsson

Se billeder fra OG her

Dagen efter afviklede vi Årets første BC Disciplin; Alpin Slalom 
 


TILBAGE


PRINT