Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2464084
Medlemmer i alt : 36
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC EOG 1/2002 04/05/2002

BC Ekstraordinær Generalforsamling LO skolen den 4. maj 2002

Se invitation her

Generalforsamlingen blev afholdt efter vedtægterne med følgende dagsorden:

  1. Formandens beretning
  2. Status på økonomi
  3. Eventuelt

Ad 1. Formanden aflagde til forsamlingen en kort beretning, der blev taget til efterretning uden bemærkninger. I sin tale kom Søren Bruun bl.a. ind på følgende:

  • Siden den Ordinære Generalforsamling i Malmø har der været afholdt fisketur, hvor Henrik Jæger vandt konkurrencen.
  • Rullehockey var sjovt at prøve, men det henstilles til arrangørerne at booke længere tid i hallen næste gang disciplinen kommer på programmet.
  • Dart og billard blev afviklet samme eftermiddag som EOG med det resultat, at Jan Hallberg er ny nr. 1 i 10-kampen, foran Søren Bruun og Christian de Bang.
  • De kommende arrangementer blev nævnt og formanden håbede på fortsat mange deltagere resten af 10-kampen.

Ad 2. Kassereren kunne meddele, at kun ét medlem er i restance, hvilket skylde en stor indsats for at få alle medlemmer over på PBS. Der mangler stadig at blive betalt for banner annoncer fra 2001 og 2002. Beløbene vil blive indkrævet snarest. Foreningens økonomi følger budgettet for året.

Ad 3. Der var mange indlæg under eventuelt, men det emne der blev diskuteret mest indgående var muligheden for at arrangere en BC skitur. Der var bred opbakning til ideen og Kim Lohmann, Jens Johansen og Henrik M. Andersen går i tænkeboks og præsenterer et oplæg ved næste passende lejlighed.

BC Family huskede på, at der vil blive afholdt et MEGET spændende arrangement d. 9. juni kl. 10-16.

Ulrik huskede forsamlingen på, at det var kutume ikke at drikke spiritus før afholdelse af EOG og OG. Der var enighed om, at BC bør fastholde denne praksis og det er bestyrelsens opgave at tilse dette.

Forsamlingen blev afsluttet med et leve for BC og BCs kampråb.

Referent Arnt Gustafsson 7. maj 2002

Se billeder fra EOG 1 her

 


TILBAGE


PRINT